Lier

Sluitingsdagen

Sluitingsdagen 2017

Zondag 1 januari (Nieuwjaar)
Maandag 2 januari (2de nieuwjaarsdag)

Maandag 17 april (Paasmaandag)

Maandag 1 mei (Feest van de arbeid)

Donderdag 25 mei (O.H. Hemelvaart)
Vrijdag 26 mei (brugdag)
Zaterdag 27 mei (brugdag)

Maandag 5 juni (Pinkstermaandag)

Dinsdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)

Vrijdag 21 juli (Nationale feestdag)

Maandag 14 augustus (brugdag)
Dinsdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)

Woensdag 1 november (Allerheiligen)
Donderdag 2 november (Allerzielen)

Zaterdag 11 november (Wapenstilstand)

Maandag 25 december (Kerstmis)
Dinsdag 26 december (2de kerstdag)