Lier

Tooglokaal

Het tooglokaal is in de zomermaanden open op:

maandag en dinsdag: 15 tot 18.45 uur
donderdag: 15 tot 18 uur
zaterdag: 10.30 tot 13.45 uur