Besprekingen

De Engelse auteur Robin Young bewees met haar ‘Tempeliers’-trilogie dat ze knap uitgewerkte historische romans kan ontwikkelen die goed onthaald worden door een internationaal lezerspubliek. Opstand is het tweede deel van een nieuw drieluik dat ze schrijft rond de bijna mythische Schotse onafhankelijkheidsstrijder Robert Bruce. Niet bij alle trilogieën is het noodzakelijk dat de delen in volgorde van verschijnen worden gelezen, maar om het hoofdpersonage en vooral zijn ambitie om koning te worden enigszins te begrijpen is dit nu wel het geval. Graaf Robert Bruce bezat landerijen in Schotland, Ierland en Engeland, was landvoogd, kwam in opstand tegen de Engelse koning, gaf zich om tactische redenen over en trok tegen zijn eigen volk ten strijde met de Engelsen. Alleen omdat hij van mening was dat zijn familie recht had op het koningschap en dat de andere Schotse aanspraakmakers minder geschikt waren. Het beeld van Robert Bruce in Vogelvrij is dat van een ambitieuze m…Lees verder
In dit tweede deel van een trilogie, het vervolg op 'Opstand'*, gaat de strijd van Robert Bruce voor een onafhankelijk Schotland verder. Hij weet in 1301 in Ierland de gouden staf van Malachias op te sporen, een heilige reliek, waar de koning van Engeland ook zijn zinnen op heeft gezet. Hij wordt gevangen genomen, weet te ontsnappen en besluit zich over te geven aan koning Edward. Na vele oorlogen wordt hij koning van Schotland, maar de prijs voor zijn idealen is hoog. Hij wordt vogelvrij verklaard. Ook in dit deel lopen fictie en feiten door elkaar. Spannende historische roman in zes delen. De schrijfster, bekend van de Tempeliers-trilogie, weet vooral de historische sfeer goed te treffen. Met kaarten, verantwoording, stamboom, verklarende woordenlijst en bibliografie. Kleine druk.