Klasbezoek

KLASUITLENINGEN

In onze bibliotheek kan je in klasverband boeken lenen.

Voor elke klas wordt er een speciale uitleenkaart gemaakt. Deze kaart is gratis. De lidkaarten blijven in de bibliotheek.
De leerkracht is verantwoordelijk voor de materialen die op de klaskaart worden uitgeleend. Op het einde van het schooljaar dienen alle geleende materialen teruggebracht worden naar de bibliotheek. Verloren of beschadigde materialen moeten vergoed worden. Materialen die niet teruggebracht zijn tegen 30 september van het nieuwe schooljaar worden aan de school gefactureerd.

Lenen met de klas kan enkel op afspraak. Er kunnen afspraken buiten de openingsuren gemaakt worden. In het begin van het schooljaar wordt er een bezoekkalender opgesteld door de bibliotheek.
Vraag voor 7 september een klasuitlening aan via mail. Het beste is dat de directie een aanvraag doet voor de hele school.
Vermeld duidelijk volgende gegevens:

 • school
 • klassen
 • naam leerkrachten
 • aantal leerlingen / klas
 • verlofdagen, pedagogische studiedagen, bos- en zeeklassen, ....

Afspraken klasbezoek:

 • respecteer de afspraak (dag + uur)
 • voeg geen groepen samen
 • verwissel onderling geen klassen zonder dit met de bibliotheek te bespreken
 • verwittig als er een klasbezoek niet kan doorgaan: telefonisch (03 480 11 96) als het bezoek binnen de 5 werkdagen gepland is; via e-mail als het bezoek later is. In overleg met de bibliotheek kan er een nieuwe datum afgesproken worden.
 • de begeleidende leerkracht zorgt ervoor dat het bibbezoek rustig verloopt
 • de begeleidende leerkracht ziet toe bij het innemen en uitlenen van de materialen
 • de bibliotheek blijft ordelijk door o.a. gebruik van boekenplankjes
 • de geleende materialen worden op gepaste wijze meegenomen en beschermd tegen weer en wind

WERKSESSIES

In de bibliotheek kan je in klasverband komen werken rond een bepaald onderwerp. Dit kan na afspraak buiten de openingsuren. Een afspraak kan je via e-mail aanvragen.
Vermeld duidelijk volgende gegevens:

 • school
 • klas
 • aantal leerlingen
 • benodigde diensten: internet, kranten, tijdschriften, catalogus.
 • gewenste datum + uur
 • tijd dat opdracht gaat duren

Afspraken werksessie:

 • de lesopdracht wordt door de leerkracht zelf gegeven en begeleid
 • de lesopdracht verloopt rustig
 • de bibliotheek blijft ordelijk door het correct gebruik van diensten en materialen

BEREIKBAARHEID

Gratis met de klas naar de bibliotheek dankzij dynamoOPWEG. Klik hier voor meer informatie.