Sluitings- dagen

Dinsdag 1 januari - Nieuwjaar

Woensdag 2 januari - 2de nieuwjaarsdag

Vrijdag 11 januari - Vanaf 13u

Maandag 22 april - Paasmaandag

Woensdag 1 mei - Feest van de arbeid

Donderdag 30 mei - O.H. Hemelvaart

Vrijdag 31 mei - Brugdag

Maandag 10 juni - Pinkstermaandag

Donderdag 11 juli - Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Donderdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart

Vrijdag 1 november - Allerheiligen

Zaterdag 2 november - Allerzielen

Maandag 11 november - Wapenstilstand

Dinsdag 24 december - Vanaf 12u

Woensdag 25 december - Kerstmis

Donderdag 26 december - 2de kerstdag

Dinsdag 31 december - Vanaf 12u