Themakoffers

In een themakoffer vind je een selectie van materialen rond een bepaald onderwerp. Een themakoffer kan een hulpmiddel zijn voor gezinnen, leerkrachten en iedereen die in aanraking komt met het thema. In de bib kan je een troost- en dementiekoffer uitlenen.

Troostkoffer

troostkoffer

Het is niet gemakkelijk om met verlies om te gaan. Een familielid, vriend of kennis: ieder verlies is een rouwproces. Een troostkoffer kan hulp bieden bij het omgaan met en bespreekbaar maken van verlies en rouw in jouw omgeving. 

In de troostkoffer vind je een tiental boeken over het omgaan met verlies. De koffer is geschikt voor verschillende leeftijden. Zo vind je in de koffer informatieve, prenten- en leesboeken rond rouw die zowel gericht zijn op kinderen als volwassenen. 

Om de koffer uit te lenen vraag je deze op aan de balie. De koffer bevat verschillende materialen, maar wordt geteld als één uitlening. De uitleentermijn is 6 weken en kan je één keer verlengen. Heb je nog vragen, dan kan je terecht aan onze infobalie.  

Dementiekoffer

dementiekoffer

Wanneer je voor het eerst geconfronteerd wordt met dementie is het soms moeilijk om de juiste informatie te vinden over dit onderwerp. Daarom selecteerden we enkele materialen, bestemd voor iedereen die te maken krijgt met dementie. Velen komen in aanraking met dementie, maar wat is dit eigenlijk? Hoe ga je hier mee om? 

De dementiekoffer kan een springplank zijn naar informatie, een goed gesprek, een manier van samen stilstaan bij dementie. In de koffer vind je een aantal brochures die je mag bijhouden en een selectie boeken. Er is een koffer op maat van kinderen, jongeren en volwassenen. 

Om de dementiekoffer uit te lenen, vraag je ze op aan de infobalie. De koffer bevat verschillende materialen, maar wordt geteld als één uitlening. De uitleentermijn bedraagt 6 weken en kan je één keer verlengen. Heb je nog vragen, dan kan je terecht aan onze infobalie.

Deze koffers zijn samengesteld in samenwerking met Expertisecentrum Dementie en de Alzheimerliga.